Αρχικη  /  ΦΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΙΣ (1935-2017)  /  2E399087-C7A0-47D7-87FD-103F8131132D