Αρχικη  /  ADRIAEN VAN STALBEMT (ATTRIBUTED)  /  622580C3-9760-4257-A485-073EA393D6E4