Αρχικη  /  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ (1830-1895)  /  C6ABB25A-E393-4790-BE73-A4988F7523BF